Algemene voorwaarden

Praktijk BoTemperamental,
eigenaar Edith Snijder,
Goudplevier 19 te IJsselstein (Ut.) Nederland.
KvK 56239254.

Edith Snijder, eigenaar praktijk BoTemperamental, hierna te noemen BoTemperamental.

  • De eigenaar van het dier blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die ik via een dier heb ontvangen en doorgeef aan de eigenaar. Als een dier doorgeeft lichamelijke klachten te hebben, en de eigenaar doet niets met deze informatie, dan is en blijft de eigenaar hiervoor zelf verantwoordelijk.
  • Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wat de eigenaar met de informatie en zijn/haar dier doet. Het enige dat ik doe, is proberen zo goed mogelijk informatie van een dier door te geven.
  • Ik kan geen medische klachten verhelpen, maar alleen klachten die het dier ervaart, doorgeven. Ik ben louter een doorgeefluik en géén dierenarts. Ik adviseer en wens dat een eigenaar naar een dierenarts gaat in het geval dit nodig is. Als je als eigenaar vermoedt dat jouw dier lichamelijke problemen heeft, dan is het altijd verstandig om naar de dierenarts te gaan.
  • BoTemperamental aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie, daaronder nadrukkelijk begrepen verstrekte adviezen en verschafte gegevens.
  • De opdrachtgever dient alvorens BoTemperamental te consulteren, een consult te hebben gehad met een regulier geneeskundige of met een dier met klachten een dierenarts te hebben geraadpleegd, tenzij duidelijk is dat de klachten geen medische c.q. lichamelijke oorsprong hebben. Indien een alternatieve therapie wordt toegepast voor een mens of dier met medische klachten dient de opdrachtgever hier zijn of haar arts/dierenarts van op de hoogte te brengen. BoTemperamental stelt zich open op ten aanzien van een eventuele samenwerking met de arts/dierenarts.
  • Consultaties voor diergesprekken geschieden in opdracht van de opdrachtgever; garanties kunnen op dit gebied niet gegeven worden. Uw betalingsplicht is een vergoeding voor de tijd welke ik nodig heb voor dergelijke sessies. BoTemperamental berekent dus een vergoeding voor de tijd welke hiervoor nodig is, niet voor de informatie welke u verkrijgt.
  • Alle prijzen voor consulten zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en geschiedt in euro’s en dienen voor aanvang van de sessie te worden voldaan.
  • Indien er toch gekozen is voor betaling nadat u gebruik hebt gemaakt van de diensten van BoTemperamental en u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, dan wordt er € 35,– aanmaningskosten berekent na het verstrijken van de betaaltermijn van 14 dagen. Indien opdrachtgever dan nog steeds niet voldoet aan de betalingsverplichting dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle extra kosten welke dit met zich meebrengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  • BoTemperamental geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling, doch zal dit wel te allen tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën voor mensen en dieren zijn nimmer een vervanging voor reguliere (dier)geneeskunde en de opdrachtgever mag BoTemperamental enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat opdrachtgever hierover overleg heeft gehad met de behandelend arts/dierenarts. BoTemperamental stelt het op prijs op de hoogte gehouden te worden van resultaten van de behandeling via email, facebook of internetsite.
  • Bij BoTemperamental is vanzelfsprekend geen gevolgschade opeisbaar.